رساله درویش یعقوبعلی ماسوله ای
رساله درویش یعقوبعلی ماسوله ای

در بیان

الف) ادعیه حب و بغض
ب) طلسمات
ابطال سحر
ج) ابطال اسحار کنوز
د) احضار انس و جن
ه) متفرقات

جدول منسوبات السبعه السیاره
جدول خطوط الکواکب السبعه السیاره فی البروج
جدول بروج دوازده گانه
واو سرکش با اسم اعظم
پیدا کردن دزد و حروف نورا و ظلمان و منصرف کردن عاشق از عشق
مربع اعداد فلق و نزله و برای هر مریض
مربع برات و بستن حیض و محبت و باطل سحر عزیمت بعد از نماز
قاعده رفتار مربع یعنی پر کردن آن
قاعده مربع محبت
مربع تسخیر بزگان و اعداله ، آیات و سوره
برای ترس اطفال و غیره
شرح مثلث با فاعل
عزیمه ۴ عناصر
طلسمات و دعای محبت
عقد اللسان
فتح رجال
گشودن بخت دختران
اشعار شلث و اعداد آیات وسوه و مربع
حابات غایب و غیره
احضار ناخن و آینه و غیره و محبت
اشعار بوعلی سینا با طلسم
عجایب دیدن در خواب
گشادن بخت دختر و تسخیر و جسم نطیف
دعوت ناد علی
عاجز ماندن در حساب
احضار آینه تا ۴۰ روز
اکتشافات دفاین با طلسمات، باطل کردن
پیدا کردن دزدان و رنجانیدن آنها
دعای اولاد شدن و بستن حیض و آسانی وضع حمل ززنان
بستن چله اطفال و زنان در بدن چله
سخن گفتن با پریان و دعای شیر زنان و دانستن پر و دخر و عرض حاجات
طلسم برای جنون
دعاهای شفای بیمار و طلسم خوردن برای شفا و دانستن حیات و ممات
دفع آل زنان و دعای چشم زخم و دانستن بسیار و طلسم بخور و آشامیدن
دائره و مربع جهت بیار و محبت
افسون افلاء
دعای برکت دکان و خانه
احضار مطلوب
حامله نشدن زن
دعای رد کردن دعوت صاحب عمل
الحمدلله علی الایمان و دعای ادریس
دعوت بعد ازنماز و عهدنامه عبداله
دعوت خواندن برای وباء و کارهای مشکل
دفع مرض دمل و فالیج و دعای کلف
باطل السحر و قوه باء
فتح الرجال و حرض امیر المومنین و حرز صحیح و دعای غاقیرشیا
و….

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

‌ resaleyaqubalimasulei_1608607584_44358_3436_1746.zip26.27 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت