دانلود کتاب گنج رایگان میر جهانی
دانلود کتاب گنج رایگان میر جهانی


فهرست مطالب کتاب گنج رایگان علامه میر جهانی


بهترین کتاب در مورد علوم غریبه و خفیه و …

زندگی علامه میرجهانی

نظری به دوران زندگی علامه میرجهانی

حکایتی در محضر استاد

انواع ختومات

قواعد

ختم آیه نور

ختم منسوب به حضرت زهرا (س)

ختم در تصفیه قلب

ختم بسم الله برای شفای مریض

ختم دیگر از شیخ حسنعلی اصفهانی در تهذیب نفس

ختم منقول از آقای نجفی اصفهانی

ختم بحرالعلوم نجفی

ختم سوره قیامت و ذکر امام سجّاد در مکاشفه بحرالعلوم

ذکر امام سجّاد در مکاشفه بحرالعلوم

ختم و شرح دعای طمطام

ختم آیه قل اللهّم مالک الملک

ختم برای زیاد شدن قوت حافظه و زیادی فهم

طالع و شناخت بروج هر طالع و دانستن طالع اشخاص و تقابل کواکب

در بیان بروج و کواکب و ستارگان و محاسبات آن و…

شناخت طالع وقت و بروج

شناختن طالع وقت

شناختن طالع بُروُج

قاعده در دانستن برج ماه و چندین طریقه آن…

طلوع و غروب ماه

دانستن طالع شخص و دانستن طالع محل اقامت شخص

در شناختن ساعات خوب و بد و بیان محدوده شب

تقابل کواکب با هم

در تعیین زمان استجابت دعا

در تعیین اول ماه، روز عرفه، عید قربان و یوم الشّک و ملخّص این قاعده

روا شدن حاجت مضطّر

در تعیین توافق و تنافر بین دو نفر

نکته ای از جفر

در اسم اعظم و بیان محمود دهدار

دایره ابجدی دور کبیر

دایره ابجدی دور صغیر

اطلاع از چگونگی برآورده شدن حاجات در اطلاع از ضمیر سوال کننده

در بیان منازل قمر و کواکب

نسبت بروج و اعضاء بدن

محل مناسب نشستن در مجلس بزرگان

احکام بیوت و طوالع

و مطالب دیگر

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

ganjerayganmirjahani_1599084588_42600_3436_1539.zip15.87 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 4,800 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت