نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات
نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر می باشد.


دعای تقرب به خداوند متعال

دعای طلب امور مهم

نماز حاجت در روز شنبه

دعایی بسیار مهم و کارگشا از پیامبر اکرم(ص)

دعای عاقبت بخیری

دعایی مهم از امام زمان برای برآورده شدن حاجات

دعای توسل به امام زمان برای رفع گرفتاری ها

دعای طلب خیر در سجده

ختم آیه قل اللهم برای برآورده شدن حاجات

ختم بسیار مجرب برای برآورده شدن حاجات

شیوه نوشتن رقعه حاجات

روش استخاره با تسبیح

دعایی نافع برای رسیدن به حاجات دنیا و آخرت

ذکر بسیار مهم برای رسیدن به حاجات

دعای مهم برای گشایش در کارها

نماز استغاثه به اهل بیت برای رسیدن به حاجات

ختمی مجرب برای رسیدن به حاجات

نمازی برای حاجات مهم

دعای امام زمان برای رفع مشکلات

طریقه توسل برای گشایش در کارها

ختم برای امورات مهم

ختم سوره حمد جهت دفع بلا

ختم سوره حمد جهت استجابت دعا

نماز مجرب رسیدن به حاجات

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

نسخه های دریافت حاجات و رفع مشکلات_1558874985_27164_3436_1732.zip1.29 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 2,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت